763â23 1218ờ Thứ baà 12:18 EST Thứ ba, 28/11/2023

Cơ cấu tổ chức

Đăng lúc: Thứ hai - 16/05/2016 19:25 - Người đăng bài viết: Khoa hóa học
LÃNH ĐẠO KHOA

Phụ trách Khoa: TS. Hoàng Thị Lý
   Điện thoại: 0976.683.376
   Email: hoanglychc@gmail.com; 
 
CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH CÁC MẢNG NGHIỆP VỤ:
       1. ThS. Nguyễn Thị Hoàng Ly
           Trợ lý Giáo vụ khoa
           Điện thoại: 0168.947.6067                           Email: trucly2909@gmail.com
 
       2. Nguyễn Văn Tuyên
           Bí thư Liên chi đoàn Khoa
           Điện thoại:  0166.871.7360                            Email:  nguyentuyen180193@gmail.com 


CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC
 
Khoa Công nghệ Hóa học hiện có 4 Bộ môn và 01 trung tâm với 50 cán bộ và giảng viên (bao gồm 16 giảng viên kiêm nhiệm), trong đó có 01 Giáo sư, 02 Phó Giáo sư, 21 Tiến sỹ, 06 nghiên cứu sinh, 20 thạc sỹ.
 
1. Bộ môn Hóa Vô cơ - Điện hóa
Trưởng bộ môn:          TS. Nguyễn Mạnh Tiến
                                    Tel: 0979.790.205             
                                    Email: manhtien25@gmail.com
Phó trưởng bộ môn:    TS. Hà Mạnh Chiến          
                                    Tel: 0904.535.615               
                                    Email: hamanhchienbachkhoa@gmail.com
Phó Trưởng Bộ môn:  TS. Mạc Đình Thiết  
                                    Tel: 0914.604.802                     
                                    Email: macthiet@gmail.com
 
2. Bộ môn Hóa Hữu cơ - Hóa dầu 
Trưởng bộ môn:         TS. Hoàng Thị Kim Vân    
                                   Tel: 0915.446.680                 
                                   Email:    hoangvan8868@gmail.com
Phó trưởng bộ môn:   TS. Vũ Đức Cường                
                                   Tel: 0904.517.587                
                                   Email: vuduccuong1981@gmail.com
 
3. Bộ môn Máy và Thiết bị Hóa chất 
Trưởng bộ môn:           TS. Vũ Ngọc Minh
                                     Tel: 01656.024.238             
                                     Email: habaominh.nj@gmail.com
Phó trưởng Bộ môn:    ThS. Nguyễn Thị Hiền      
                                     Tel: 0972414270       
                                     Email:hienhcvui@gmail.com  


4. Bộ môn CNVL silicat 
Phó trưởng Bộ môn - Phụ trách:  ThS. NCS. Trần Thị Hoa              
                                                     Tel: 0982.260.059     
                                                      Email: hoachc@gmail.com 

5. Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và triển khai Công nghệ hóa học 
Phụ trách trung tâm:     TS. Hoàng Thị Lý
                                      Điện thoại: 0976.683.376
                                      Email: hoanglychc@gmail.com
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn