GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
Ngày 9/9/2016, tại phòng 305, giảng đường C1, Chủ nhiệm đề tài, ThS. Trần Thị Hoa – Phó Trưởng bộ môn công nghệ Hóa Silicat đã thay mặt nhóm thực hiện đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Nghiên cứu, chế tạo xi măng chịu nhiệt hệ CaO – MgO – Al2O3 (CMA) từ đá đôlômit và nguyên liệu giàu Al2O3 trong nước” dưới sự có mặt đầy đủ của các thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài.
Nhóm thực hiện đề tài đã nghiên cứu thành công việc chế tạo clanhke xi măng CMA đi từ nguyên liệu trong nước là đôlômit Hà Nam và oxit nhôm Lâm Đồng đạt các chỉ tiêu kỹ thuật như:  Thành phần hóa học, thành phần khoáng vật, cường độ nén, độ mịn, thời gian đông kết,... những kết quả nghiên cứu dưới đây là bước đầu để quảng bá xi măng chịu nhiệt CMA ở Việt Nam.Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm thực hiện đã sử dụng một số kỹ thuật hiện đại để phân tích, nên kết quả đề tài có tính logic và độ tin cậy cao.
Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và ứng dụng trong thực tiễn. Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm thực hiện đề tài cần tiếp tục mở rộng nghiên cứu ứng dụng của xi măng trong lò công nghiệp, đặc biệt trong lò luyện thép.