Hội thi Bàn tay vàng Kỹ năng Phân tích năm 2017

Nhà trưởng tổ chức Hội thi Bàn tay Vàng Kỹ năng Phân tích năm 2017 cho các bạn sinh viên các Khoa KT Phân tích, XN Hóa học và NC Môi trường
Quyết định và Thể lệ như sau: